Нестандартне приєднання

      Нестандартний тип приєднання

     Тип приєднання буде визначено як нестандартне, у разі якщо розрахункова (прогнозована) потужність об'єкта замовника (яка визначається виключно замовником) більше 50 кВт АБО якщо відстань від точки забеспечення потужності до точки приєднання потужності перевищує 300 метрів по прямій лінії. При цьому точка приєднання потужності має знаходитися на межі земельної ділянки або на земельній ділянці Замовника. В свою чергу точка забеспечення потужності має бути визначена в існуючих електричних мережах енергопередавальної організації, які мають змогу приєднати розрахункову (прогнозовану) потужність об'єкта замовника із збереженням показників якості електричної енергії та надійності електропостачання.

      Як нараховується сума до сплати за приєднання , яке не є стандартним

Сума до сплати за приєднання, яке не є стандартним нараховується ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" на основі:

кошторису розробленої Вами проектної документації,

методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж за формулою:

П = Рзаявл. х Нр + Впр + Всоб.,

де Рзаявл. – заявлена до приєднання потужність замовника;

Нр – питома вартість резерву абонованої приєднаної потужності на джерелі живлення на дату укладання договору про приєднання;

Впр – вартість будівництва (реконструкції) електромереж, згідно наданої Вами проектно-кошторисної документації;

Всоб. - сума фактичних витрат на приєднання, що формують виробничу собівартість за джерелом живлення (сума вартості підготовки технічних умов, сума вартості узгодження проектно-кошторисної документації та підключення, згідно калькуляцій.).

      У разі необхідності виконання реконструкції джерела живлення, якщо резерв абонованої приєднаної потужності джерела живлення менше заявленої до приєднання потужності, плата за приєднання розраховується по формулі 7 Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж.

      Вартість послуги з приєднання оформлюється у вигляді додаткової угоди до договору про приєднання.

DOC
Шаблон договору про приєднання.doc

DOC
Шаблон технічних умов приєднання, яке не є стандартним.doc

DOC
Шаблон технічних умов стандартного приєднання.doc

DOC
ПОСТАНОВА 30.03.2017 № 441 Про затвердження Змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

DOC
Перелік документів які необхідно надати замовнику разом із заявою про приєднання електроустановок певної потужності

DOC
Постанова НКРЕ №32 від 17.01.2013р. “Про затвердження правил приєднання електроустановок до електричних мереж”

DOC
Постанова НКРЕ №115 від 12.02.2013р. “Про затвердження Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж”

XLS
Заява про приєднання електроустановок певної потужності