Кол-центр Херсонобленерго
+38 (0552) 48-06-20, 48-06-06
0-800-500-629

Інформація для споживачів щодо перевищення договірних обсягів споживання та потужності

July 18, 2018

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) надає роз’яснення стосовно перевищення договірних обсягів споживання та потужності.

Відповідно до пункту 22 розділу ХVII Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ринок електричної енергії» (Закон) нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України «Про електроенергетику», діють до набрання чинності нормативно-правовими актами, затвердженими на виконання цього Закону.

З 11.06.2018 взаємовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії), регулюються Правилами роздрібного ринку електричної енергії (ПРРЕЕ), затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, одночасно Правила користування електричною енергією, затверджені постановою НКРЕ від 31.07.1996 № 28, норми яких передбачають обов’язкову відповідальність споживача за перевищення договірних обсягів споживання електричної енергії та потужності (у вигляді сплати постачальнику двократної вартості різниці фактично спожитої та договірної величин) втрачають чинність.

Слід зазначити, що згідно з положеннями статті 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

Враховуючи зазначене, на час до відокремлення оператора системи розподілу, постачання електричної енергії споживачам, які не мають права на постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, здійснюватиметься відповідно до договорів про постачання електричної енергії, укладених з постачальником за регульованим тарифом. При цьому відносини, що регулюються договором з постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, існуватимуть до анулювання ліцензії з постачання електроенергії за регульованими тарифом наприкінці 2018 року або до моменту зміни споживачем постачальника на обраного ним серед постачальників, на яких не покладено спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів.

Пунктом 2 постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 передбачено, що переукладення договорів споживачів з учасниками роздрібного ринку відбувається шляхом приєднання споживача до публічних договорів приєднання (зокрема договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг). Таке приєднання здійснюється на умовах чинних на 11.06.2018 договорів про постачання електричної енергії та про користування електричною енергією. При цьому ті умови чинних договорів про постачання електричної енергії та про користування електричною енергією, які не узгоджуються з чинним законодавством, у тому числі ПРРЕЕ, не застосовуються під час оформлення взаємовідносин у порядку передбаченому ПРРЕЕ. Зокрема, встановлення відповідальності споживача за перевищення договірних обсягів споживання електричної енергії та потужності з 11.06.2018 не відповідає вимогам ПРРЕЕ, згідно з якими така відповідальність може бути передбачена у складі комерційної пропозиції електропостачальника і застосовується у взаємовідносинах лише за згодою сторін (вибором споживача).

Слід зауважити, що відповідно до пункту 13 розділу ХVII Закону під час здійснення заходів з відокремлення оператора системи розподілу вертикально інтегрований суб'єкт господарювання повинен не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної енергії шляхом створення відповідних суб'єктів господарювання. Споживачі (крім побутових та малих непобутових споживачів), яким на день набрання чинності цим Законом здійснював постачання електричної енергії постачальник за регульованим тарифом, мають обрати собі електропостачальника та укласти з ним договір постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом.

До обрання споживачами (крім побутових та малих непобутових споживачів) електропостачальника постачання електричної енергії таким споживачам здійснюється постачальником за регульованим тарифом за роздрібними тарифами, що регулюються Регулятором відповідно до затвердженої ним методики.

Таким чином, дія норми щодо нарахування подвійної вартості за перевищення договірних величин споживання електричної енергії (потужності) зберігається до припинення договірних відносин для споживачів – юридичних осіб, яким електрична енергія постачається постачальниками за регульованим тарифом за договорами про постачання електричної енергії. Ця норма припинить свою дію після анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, що згідно з абзацом тринадцятим пункту 13 розділу ХХVІ Закону має відбутися не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом, або раніше, за умови укладення споживачем договору споживача про надання послуг з розподілу та окремого договору з електропостачальником за вибором споживача.

Звертаємо увагу, що після відокремлення оператора системи розподілу та отримання ним відповідної ліцензії - зі всіма споживачами будуть укладені договори відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, прийнятих на виконання цього Закону, якими не має бути передбачено обов’язковість здійснення споживачем підвищеної оплати за перевищення договірної величини споживання електричної енергії (потужності), натомість така відповідальність споживача може бути частиною певної комерційної пропозиції електропостачальника, тобто застосовуватися лише за взаємною згодою сторін.

Нагору