Кол-центр Херсонобленерго
0552-48-06-20, 0552-48-06-06

Приєднання до електричних мереж


Замовити приєднання
Стандартне приєднання
Нестандартне приєднання
Документація
Калькулятор вартості
Звітна інформація
Реєстр ТУЗамовити послугу з тимчасового приєднання до електричних мереж можна через сервіс "особистий кабінет замовника", на офіційному вебсайті АТ "Херсонобленерго", через електронну пошту kanc@co.ksoe.com.ua або у Центрі з обслуговування споживачів.


Центр обслуговування споживачів Адреса Номер телефону Графік прийому
м. Херсон 73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 5 (0552)480228 (0552)480377 (0552)480003 (0552)480347 (0552)480072 з 7:30 до 16:30

1.1 Заповніть заяву про приєднання до електромереж відповідної форми згідно наданого зразка (побутовий споживач, юридичний споживач)
1.2 Підготуйте необхідний пакет документів:
- копія паспорта у разі відсутності унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (для фізичних осіб);
- належним чином оформлений документ, що посвідчує право на представництво інтересів особи у випадку подання заяви представником;
- копія документа, що підтверджує право власності чи користування об’єктом нерухомого майна у разі відсутності відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
- графічні матеріали із зазначенням (вказанням) місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);
- ТЕО (у визначених цим Кодексом випадках, в інших випадках – за наявності);
- інформаційна довідка-повідомлення (довільної форми) щодо наявності або відсутності намірів брати участь в аукціоні з розподілу річної квоти підтримки.
У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад), технічних засобів телекомунікації на об’єкті архітектури до заяви про приєднання додатково додаються:
- копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом архітектури або право власності чи користування частиною об'єкта архітектури (дах, фасад) (у разі приєднання фотоелектричної станції);
- копія договору з доступу (у випадку приєднання технічних засобів телекомунікації відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»);
- графічні матеріали із зазначенням (вказанням) місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);
- лист-погодження від власника об'єкта архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатацію фотоелектричної станції, технічних засобів телекомунікації, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція, технічні засоби телекомунікації.
У разі приєднання індустріального парку, створеного відповідно до вимог законодавства України, замовником з приєднання індустріального парку додатково до заяви додаються:
- копія документа на право власності чи користування земельною ділянкою, кадастрові номери земельних ділянок, на яких створено індустріальний парк; - копія витягу з Реєстру індустріальних (промислових) парків; - копія договору про створення та функціонування індустріального парку (якщо замовником послуги з приєднання індустріального парку є керуюча компанія індустріального парку). У разі приєднання до електричних мереж суб'єкта господарювання згідно з пунктом 4.1.11 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 No 310, до заяви про приєднання додаються технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб'єкта господарювання.
1.3 Подайте документи зручним для Вас способом:
- поштовим відправленням на адресу: 73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 5
- електронним способом через кабінет з приєднання
- у скриньку товариства, що знаходиться у приміщенні Центру самообслуговування за адресою: м. Херсон, вул. Пестеля, буд. 5

2.1 Після реєстрації пакету документів, очікуйте підготовку технічних умов.
2.2 У разі виникнення зауважень, щодо правильності наданих документів, очікуйте відповіді у формі листа з роз'ясненнями.

3.1 Виконайте сплату авансового платежу. Цим самим Ви підтверджуєте згоду з технічними умовами і вони набираються чинності.
Якщо замовник не оплатив послугу зі стандартного приєднання протягом 20 днів з дня отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунка на оплату плати за приєднання, такий договір вважається розірваним, а технічні умови такими, що не набрали чинності.

4.1 Як тільки роботи згідно договору про приєднання до електричних мереж будуть виконані, Вам необхідно буде подати заяву, щодо улаштування приладу обліку. Для цього, ознайомтесь із запропонованими товариством типовими проектами, і якщо Вас влаштовує один із них подайте заявку щодо улаштування приладу обліку після виконання робіт з приєднання. У разі, якщо Вам не підходить жоден із запропонованих типових проектів, Вам необхідно замовити індивідуальні технічні рекомендації (згідно розділу V кодексу комерційного обліку), отримати технічне завдання та розробити необхідний проект. Після чого, необхідно подати Вашу проектну документацію на погодження до Товариства.

5.1 Після виконання робіт з улаштування приладу обліку Вам необхідно укласти договір про розподіл електроенергії. Для цього Вам необхідно подати заяву про укладення договору про розподіл та надати відповідний пакет документів:

  • копія паспорту точки/точок розподілу об’єкта Споживача*;
  • для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), роздрукований із мережі Інтернет, або копія довідки, або копія виписки з ЄДР;
  • для фізичних осіб: копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків, копія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);
  • копія документа, яким визначено право власності чи користування на об’єкт (приміщення), або копія документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку або її частину (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об’єкта), право на розміщення електроустановок на території здійснення господарської діяльності з розподілу електричної енергії (у разі відсутності об'єкта Споживача)*;
  • письмова згода всіх співвласників (користувачів) об’єкту (приміщення) на укладення договору з одним із співвласників (користувачів) - надається у разі, якщо об’єкт Споживача перебуває у власності (користуванні) кількох осіб;
  • копія документа про підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника (для юридичних осіб), копія довіреності, виданої в установленому порядку тощо), за необхідності;
  • копія декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії на будівельні майданчики)*;
  • копія декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок)*;
  • перелік об’єктів та точок розподілу Споживача з ЕІС-кодами (в разі укладення договору за декількома об’єктами або точками розподілу);
  • відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії.

6.1 Після укладення договору про розподіл електроенергії Вам необхідно звернутися до постачальної організації для укладення договору про постачання електроенергії.

7.1 Для проведення робіт з підключення електроустановки до мережі Вам необхідно написати заяву про підключення, додати договір по надання послуг з розподілу та документ (довідку) про укладення договору про постачання та подати заяву зручним для Вас способом:
- поштовим відправленням на адресу: 73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 5
- у скриньку товариства, що знаходиться у приміщенні Центру самообслуговування за адресою: м. Херсон, вул. Пестеля, буд. 5 (або у відповідне відділення АТ “Херсонобленерго” за місцем знаходження об'єкту).

Нагору