Кол-центр Херсонобленерго
+38 (0552) 48-06-20, 48-06-06
0-800-500-629

Приєднання


Замовити приєднання
Стандартне приєднання
Нестандартне приєднання
Документація
Звітна інформація
Карта електромереж
Калькулятор вартості

Процес з приєднання складається з наступних кроків:


step1
step2
step3
step4
step5
step6
step7
step8

Замовити послугу з приєднання електроустановок до електромереж можна у Центрі з обслуговування споживачів за місцем розташування електроустановки замовника


Центр обслуговування споживачів Адреса Номер телефону Графік прийому
м. Херсон 73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 5 (0552)480003 (0552)480188 (0552)480092 з 7:30 до 16:30
Великолепетиський р-н 74502, смт. В.Лепетиха, вул. Чкалова, 1 (05543)22172 (05543)22180 з 7:30 до 16:30
Херсонська обл. Високопільський р-н, В.Олексаондрівський р-н, Нововоронцовський р-н 74000, смт. Високопілля, вул. Гагаріна, 19 (05535)21447 з 7:30 до 16:30
Херсонська обл. м. Генічеськ. Генічеський р-н 75500, м. Генічеськ, вул. Гоголя,201 (05534)36155 (05534)32076 з 7:30 до 16:30
Херсонська обл. Голопристанський р-н, м. Гола Пристань 75600, м. Гола Пристань, вул. 1го Травня, 263 (05539)23557 з 7:30 до 16:30
Херсонська обл. Іванівський р-н 75400, смт. Іванівка, вул. Українська, 4 (05531)31184 з 7:30 до 16:30
Херсонська обл. м. Каховка, Каховський р-н 74800, м. Каховка, вул. Панкеївська, 104 (05536)20453 з 7:30 до 16:30
Херсонська обл. м. Н.Каховка 74900, м.Нова Каховка, вул. Французька, 6а (05549)46437 з 7:30 до 16:30
Херсонська обл. Новотроіцький р-н 75300, смт. Н.Троіцьк, вул. Леніна, 176 (05548)51011 (05548)51014 з 7:30 до 16:30
Херсонська обл. м. Скадовськ, Скадовський р-н 75700, м. Скадовськ, вул. Курортна, 8а (05537)53696 з 7:30 до 16:30
Херсонська обл. м. Олешки, Олешкинський р-н 75100, м. Олешки, вул. Литвинова, 83 (05542)45026 з 7:30 до 16:30
Херсонська обл. Чаплинський р-н, Каланчацький р-н 75200, смт. Чаплинка, вул. Франка, 2е (05538)32143 з 7:30 до 16:30

1. Заповніть заяву про приєднання до електромереж відповідної форми згідно наданого зразка.
2. Підготуйте необхідний пакет документів:
- копія документа, що підтверджує право власності чи користування цим об'єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об'єкта, копія документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку – викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;
- копія ситуаційного плану та копія викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 (1:1000, 1:500 або 1:200) із зазначенням (вказанням) місця розташування об'єкта (об'єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);
- копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання, а також подавати та отримувати документи;
- техніко-економічне обгрунтування ТЕО (за наявності).
- інформаційна довідка-повідомлення (довільної форми) щодо наявності або відсутності намірів брати участь в аукціоні з розподілу річної квоти підтримки.
У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад), до заяви про приєднання додаються:
-копія документа, який підтверджує право власності чи користування об'єктом архітектури або право власності чи користування частиною об'єкта архітектури (дах, фасад);
- копія ситуаційного плану із зазначенням прогнозної точки приєднання;
- лист погодження від власника об'єкта архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатація фотоелектричної станції, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція
Замовник – юридична особа або фізична особа підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі-ПДВ)
Замовник – фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті – серія та номер паспорта).
У разі приєднання до електричних мереж суб'єкта господарювання до заяви про приєднання додаються технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб'єкта господарювання разом із листом-погодженням суб'єкта господарювання. У разі приєднання до електричних мереж електроустановок вбудованих приміщень, які не належать до житлового фонду і є самостійними об'єктами нерухомого майна, мають окремий вхід ззовні та відокремлені від іншого об'єкта споруди (будівлі) стінами та перекриттями додатково до заяви про приєднання додаються технічний паспорт приміщення та погодження від власника (управителя) багатоквартирного будинку.
3. Подайте документи зручним для Вас способом:
- поштовим відправленням на адресу: 73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 5
- електронним способом через кабінет з приєднання
- у скриньку товариства, що знаходиться у приміщенні Центру самообслуговування за адресою: м. Херсон, вул. Пестеля, буд. 5

4. Після реєстрації пакету документів, очікуйте підготовки договору про приєднання та технічних умов.
5. У разі виникнення зауважень, щодо правильності наданих документів, очікуйте відповіді у формі листа з роз'ясненнями.

6. Після отримання договору про приєднання та Технічних умов, ознайомтеся з отриманими документами та у разі згоди підпишіть та направте до товариства для подальшої реєстрації та надання рахунку (якщо він передбачений договором).

7. Після оплати рахунку, очікуйте виконання робіт з приєднання об'єкту до електромереж.

8. Як тільки роботи згідно договору про приєднання до електричних мереж будуть виконані, Вам необхідно буде подати заяву, щодо улаштування приладу обліку. Для цього, ознайомтесь із запропонованими товариством типовими проектами, і якщо Вас влаштовує один із них подайте заявку щодо улаштування приладу обліку після виконання робіт з приєднання. У разі, якщо Вам не підходить жоден із запропонованих типових проектів, Вам необхідно замовити індивідуальні технічні рекомендації (згідно розділу V кодексу комерційного обліку), отримати технічне завдання та розробити необхідний проект. Після чого, необхідно подати Вашу проектну документацію на погодження до Товариства.

9. Після виконання робіт з улаштування приладу обліку Вам необхідно укласти договір про розподіл електроенергії. Для цього Вам необхідно подати заяву про укладення договору про розподіл та надати відповідний пакет документів:

  • копія паспорту точки/точок розподілу об’єкта Споживача*;
  • для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), роздрукований із мережі Інтернет, або копія довідки, або копія виписки з ЄДР;
  • для фізичних осіб: копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків, копія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);
  • копія документа, яким визначено право власності чи користування на об’єкт (приміщення), або копія документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку або її частину (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об’єкта), право на розміщення електроустановок на території здійснення господарської діяльності з розподілу електричної енергії (у разі відсутності об'єкта Споживача)*;
  • письмова згода всіх співвласників (користувачів) об’єкту (приміщення) на укладення договору з одним із співвласників (користувачів) - надається у разі, якщо об’єкт Споживача перебуває у власності (користуванні) кількох осіб;
  • копія документа про підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника (для юридичних осіб), копія довіреності, виданої в установленому порядку тощо), за необхідності;
  • копія декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії на будівельні майданчики)*;
  • копія декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок)*;
  • перелік об’єктів та точок розподілу Споживача з ЕІС-кодами (в разі укладення договору за декількома об’єктами або точками розподілу);
  • відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії.

10. Після укладення договору про розподіл електроенергії Вам необхідно звернутися до постачальної організації для укладення договору про постачання електроенергії.

11. Для проведення робіт з підключення електроустановки до мережі Вам необхідно написати заяву про підключення, додати договір по надання послуг з розподілу та документ (довідку) про укладення договору про постачання та подати заяву зручним для Вас способом:
- поштовим відправленням на адресу: 73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 5
- у скриньку товариства, що знаходиться у приміщенні Центру самообслуговування за адресою: м. Херсон, вул. Пестеля, буд. 5 (або у відповідне відділення РЕМу за місцем знаходження об'єкту).

Нагору