Кол-центр Херсонобленерго
+38 (0552) 48-06-20, 48-06-06
0-800-500-629

Тимчасові перерви в енергопостачанні: чому вони виникають

January 11, 2022

Взаємовідносини між споживачами електричної енергії та оператором системи розподілу (ОСР) урегульовані Кодексом системи розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП №310 від 14.03.2018 року та Правилами роздрібного ринку електричної енергії (ПРРЕЕ), затвердженими постановою НКРЕКП №312 від 14.03.2018 року.

У відповідності до Кодексу ОСР має право припиняти/обмежувати розподіл електричної енергії на час проведення робіт ремонту, будівництва, модернізації електричних мереж, якщо виконання таких робіт передбачене інвестиційною програмою ОСР, річною програмою ремонтів ОСР, та при приєднанні нових користувачів до електричних мереж системи розподілу, здійснивши відповідні попередження відповідно до вимог цього Кодексу.

Зокрема, пунктом 7.3. Порядок планування виведення з роботи обладнання системи розподілу та Користувачів, розділу VII Оперативне планування роботи системи розподілу Кодексу системи розподілу визначено:

7.3.1. Виведення з роботи обладнання системи розподілу здійснюється з метою його ремонту, резерву, реконструкції, технічного переоснащення, консервації або зняття з експлуатації.

7.3.2. Виведення з роботи обладнання системи розподілу та електроустановок Користувачів, які впливають на роботу системи розподілу, здійснюється згідно з річними та місячними планами-графіками, які розробляються ОСР та узгоджуються з Користувачами, суміжними ОСР (у випадку якщо виведення з роботи обладнання системи розподілу впливає на роботу суміжної системи розподілу) та ОСП.

7.3.3. Узгоджені та затверджені плани-графіки є обов’язковими для виконання відповідними ОСР та Користувачами.

7.3.4. Для цілей планування ОСР технічного обслуговування та відключень обладнання та електроустановок, приєднаних до системи розподілу, застосовується чотири типи відключень:

1) планові відключення - здійснені ОСР заплановані згідно з річним планом-графіком виведення обладнання з роботи із попереднім інформуванням Користувачів та суміжних ОСР, на яких дане відключення буде мати вплив, у визначені цим Кодексом строки;

2) незаплановані відключення - здійснені ОСР незаплановані згідно з річним планом-графіком виведення обладнання з роботи, потреба в яких виникає у зв’язку з порушенням параметрів експлуатації обладнання та електроустановок та вимагає невідкладного ремонту, із наступним інформуванням Користувачів та суміжних ОСР, на яких дане відключення буде мати вплив, у визначені цим Кодексом строки;

3) вимушені відключення - негайне відключення поза контролем ОСР, яке виникає через відмову обладнання, електроустановок або спрацювання системи захисту. Про такі відключення ОСР має невідкладно повідомити Користувачів та суміжних ОСР, на яких дане відключення буде мати вплив, з описом причин збою;

4) відключення, пов’язані з припиненням розподілу електричної енергії, відповідно до пункту 11.5.2  глави 11.5 розділу XI цього Кодексу.

Також Пунктом 7.3.15. зазначено:

ОСР може прийняти рішення щодо виведення обладнання з роботи виходячи з умов надійності та безпеки експлуатації власних електричних мереж без згоди Користувача та інформує про це Користувача.

Про планові перерви в електропостачанні оператор системи розподілу АТ «Херсонобленерго» повідомляє на офіційному сайті https://ksoe.com.ua/ в розділі «Відключення».

Додатково надсилає повідомлення на електронні адреси абонентів із зазначенням причини перерви, в тому числі і аварійні, дати, час її початку, а також тривалість. Про заплановані тимчасові перерви в електропостачанні споживачі також можуть дізнатися в чат-боті Telegram.

 

Нагору