Кол-центр Херсонобленерго
+38 (0552) 48-06-20, 48-06-06
0-800-500-629

Укладання договорів за нерегульованим тарифом

November 1, 2016

ІНФОРМАЦІЯ

про необхідні вимоги та порядок укладання договорів купівлі електроенергії

між споживачами та постачальниками за нерегульованим тарифом.


 

Згідно ст. 25 Закону України «Про електроенергетику» споживачі електричної енергії мають право на «вибір постачальника електричної енергії». Це передбачає можливість укладання споживачами договорів купівлі-продажу електричної енергії із постачальниками за нерегульованим тарифом (далі – ПНТ). ПНТ – суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом.


 

І. Вимоги до споживачів при купівлі електроенергії за нерегульованим тарифом

Споживачі електроенергії, які розглядають можливість роботи з ПНТ, повинні відповідати наступним основним критеріям:

 1. Відсутність заборгованості споживача, за спожиту електричну енергію, перед ПРТ (ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»), згідно абз. 2 п. 3.1. Постанови НКРЕ від 19.10.2005р. №934.

 2. Заявлена потужність споживача не перевищує дозволену потужність по технічних умовах на приєднання, згідно абз. 3 п. 3.1. Постанови НКРЕ від 19.10.2005р. №934.

 3. Наявність у споживача приладів диференційного (погодинного) обліку електричної енергії, які обладнані засобами локального устаткування збору і обробки даних (далі – ЛУЗОД) або автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (далі – АСКУЕ). При цьому згідно абз. 3 п. 3.14. Правил користування електричною енергією (далі – ПКЕЕ) ЛУЗОД або АСКОЕ споживачів повинно бути інформаційно об’єднано з АСКОЕ ПАТ «ЕК «Херсонобленерго».

Встановлення приладів диференційного обліку не обов’язково у випадках передбачених п.3.2. та п.3.3. Постанови НКРЕ від 18.06.2004р. №631, а саме:

  1. У разі якщо середньомісячний обсяг споживання електроенергії у точці обліку споживача за останні 12 місяців не перевищує 50 тис. кВт·год.;

  2. На межі балансової належності між основним споживачем та субспоживачами, у разі постачання електроенергії ПНТ одночасно основному споживачу та всім його субспоживачам, яким електрична енергії постачається тільки через мережі основного споживача.


 

ІІ. Процедура переходу споживача до постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом

Процедура переходу споживача на постачання електричної енергії від ПНТ передбачає наступні вимоги:

 1. Споживач повинен відповідати основним критеріям, які викладені у п.І.

 2. Споживач укладає договір купівлі-продажу електроенергії з ПНТ.

 3. ПНТ укладає з ДП «Енергоринок» договір купівлі-продажу електроенергії, згідно «Примірного договору купівлі-продажу електричної енергії між ДП «Енергоринок» та постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом», затвердженого постановою НКРЕ від 18.06.2004р. №631.

  1. Під час укладання договору ПНТ оформлює та надає до ДП «Енергоринок» наступні документи:

 • «Довідки про стан обліку електроенергії у споживача», «Довідки про стан обліку електроенергії у постачальника» (додатки 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в) підписуються ПНТ, споживачем, ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» та Держенергонаглядом (примірники додатків наводяться);

 • Паспорти-протоколи вимірювальних комплексів (лічильників, трансформаторів струму і напруги) (згідно п.2.4. «Інструкції про порядок комерційного обліку»);

 • Свідоцтва повірки засобів вимірювальної техніки (лічильник, трансформатор струму, трансформатор напруги, ЛУЗОД/АСКУЕ у разі наявності) (згідно п.8.5. «Інструкції про порядок комерційного обліку»).

  1. Перелік документів, що зазначений у п.3.1. формується ПНТ, на основі наступної документації, яка надається споживачем:

 • Інформація про приєднану та дозволену потужність споживача (перша сторінка договору про постачання електричної енергії між споживачем та ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» (додаток №3 до ПКЕЕ);

 • акт розмежування балансової належності електричних мереж і експлуатаційної відповідальності (додаток з договору на постачання електричної енергії);

 • однолінійна схема (додаток з договору на постачання електричної енергії);

 • свідоцтва (Акти) повірки засобів обліку (лічильник, трансформатор струму, трансформатор напруги), згідно п.3.7. ПКЕЕ;

 • Акт вводу АСКОЕ/ЛОЗОД у промислову експлуатацію (згідно абз. 4 п.3.14. ПКЕЕ), у разі наявності у споживача обладнання ЛУЗОД/АСКУЕ.

 1. ПНТ укладає з електропередавальною організацією (ПАТ «ЕК «Херсонобленерго») договір про передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, згідно п.3 Постанови НКРЕ від 29.10. 2014р. № 1421.

 2. Споживач направляє, не пізніше ніж за 10 днів до початку дії договору купівлі-продажу електроенергії з ПНТ, в ПРТ (ПАТ «ЕК «Херсонобленерго») лист про необхідність призупинення договору між ПРТ і споживачем, в частині постачання електроенергії, і здійснює повний розрахунок з ПРТ за останній місяць постачання від ПРТ (згідно п.3.2. Постанови НКРЕ від 19.10.2005р. №934), при цьому:

  1. Договір про постачання електроенергії, що укладений між споживачем та ПАТ «ЕК «Херсонобленерго», призупиняється лише в частині обсягів постачання електроенергії та оплати за неї на строк дії договору про купівлю-продаж електричної енергії між споживачем та ПНТ.

  2. Споживач здійснює остаточний розрахунок з Компанією за спожиту електричну енергію з урахуванням очікуваних обсягів купівлі у Компанії електроенергії до дня набрання чинності договору про купівлю-продаж електричної енергії. Орієнтовна сума остаточного розрахунку з Компанією до дня набрання чинності договору на купівлю-продаж електричної енергії визначається на підставі фактичних даних про обсяги споживання на день проведення розрахунку та прогнозованих даних, визначених за фактичним середньодобовим споживанням поточного розрахункового періоду.

  3. Між Компанією та споживачем укладається додаткова угода про призупинення дії договору про постачання електричної енергії в частині обсягів постачання електроенергії та оплати за неї на строк дії договору купівлі-продажу електричної енергії з ПНТ.

  4. Компанія та споживач підписують двосторонній акт, у якому фіксуються покази розрахункових засобів обліку на перший день дії договору про купівлю-продаж електричної енергії з ПНТ. На підставі акта визначаються фактичні обсяги спожитої електричної енергії до дня набрання чинності договору про купівлю-продаж електричної енергії з ПНТ.

  5. Споживачу протягом 5 банківських днів від дня оформлення акта повертаються кошти, сплачені понад вартість електричної енергії, отриманої від Компанії, або виписується платіжний документ для оплати електричної енергії, купленої понад обсяги, які оплачені Компанії. У разі несплати споживачем суми, зазначеної у платіжному документі, протягом 5 банківських діб, Компанія має право відмовити ПНТ у погодженні Повідомлення на заявлений обсяг купівлі електричної енергії на ОРЕ на наступний розрахунковий період.

  6. За погодженням споживача та ПНТ кредиторська заборгованість Компанії перед споживачем може бути перерахована на розрахунковий рахунок ПНТ в оплату купованої споживачем у ПНТ електричної енергії.

  7. При неможливості постачання електричної енергії ПНТ споживачу у наступному розрахунковому місяці ПНТ письмово повідомляє про це споживача і Компанію не пізніше ніж за 3 робочі дні до 20-го числа місяця, попереднього до розрахункового (згідно п.3.3. Постанови НКРЕ від 19.10.2005р. №934).

  8. У разі припинення ДП "Енергоринок" продажу електричної енергії ПНТ протягом розрахункового періоду, про що ДП "Енергоринок" повідомляє ПНТ і Компанію, поставку електричної енергії споживачу ПНТ або ПНТ як споживачу з дня припинення продажу здійснює Компанія (згідно п.3.4. Постанови НКРЕ від 19.10.2005р. №934).


 

ІІІ. Законодавство України і нормативні акти, що регулюють діяльність ПНТ

 1. Постанова НКРЕ №28 від 31 липня 1996 року «Правила користування електричною енергією».

 2. Постанова НКРЕ №36 від 12 серпня 1996 року «Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом».

 3. «Інструкція про порядок комерційного обліку електричной енергії» додаток №10 до «Договору між членами Оптового ринка електроенергії України» від 15 листопада 1996 року.

 4. ЗАКОН УКРАЇНИ № 575/97-ВР від 16 жовтня 1997 року  «Про електроенергетику».

 5. Постанова НКРЕ №1058 від 18 серпня 1999 року «Про порядок закупівлі електричної енергії з Оптового ринку електричної енергії України ліцензіатами з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом».

 6. Постанова НКРЕ №631 від 18 червня 2004 року «Про схвалення примірного договору між ДП "Енергоринок" та постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом».

 7. Постанова НКРЕ №934 від 19 жовтня 2005 року «Про схвалення примірного договору на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами між постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом та електропередавальною організацією».

 8. Постанова НКРЕ №1421 від 29 жовтня року 2010 року «Про затвердження Порядку доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж».


 

Нагору