Приєднання до електричних мереж

Шановні замовники!

 

Доводимо до Вашого відома, що 19.04.2018 року набрав чинності Кодекс систем розподілу, затверджений Постановою від 14.03.2018р. № 310 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. У зв'язку з чим, згідно Закону України «Про ринок електричної енергії», Правила приєднання електроустановок до електричних мереж визнані такими, що втратили чинність.

З урахуванням вищенаведеного, відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників (крім когенераційних установок) до електричних мереж, регулюються Кодексом систем розподілу (надалі – Кодекс) та Законом України «Про ринок електричної енергії».

Таким чином, процес надання послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж дещо змінено.

Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» стандартне приєднання тепер приєднання електроустановки замовника до діючих мереж оператора системи розподілу на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенем потужності:

перший ступінь - до 16 кВт включно;

другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно.

Також, Кодексом встановлено новий перелік документів, що подається Замовником разом із заявою про приєднання:

1) копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об'єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об'єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку - викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

2) ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання (для об'єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);

3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання;

4) ТЕО (за наявності).

Замовник - юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі - ПДВ).

Замовник - фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті - серія та номер паспорта).

Суттєво змінено процедуру реалізації договорів про приєднання електроустановок. Відтепер встановлення комерційного обліку електроенергії не входить в послугу з приєднання електроустановок до електромереж, та надається Товариством по окремо укладеному договору послуги на сторону, за окремим зверненням Замовника, після виконання будівельних робіт з приєднання електроустановок. В зв’язку з цим, та на підставі вимог Кодексу, Замовник має забезпечити розробку проекту внутрішніх електромереж та погодити його з Товариством, до моменту укладання договору з встановлення комерційного обліку.

За більш детальною інформацією Ви можете звернутися до фахівців Центру з питань приєднання електроустановок до електричних мереж за телефоном +38 (0552) 48-00-03.

 

 

 

Шановні замовники!

Доводимо до Вашого відома, що Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики були прийняті та опубліковані ставки плати за стандартне приєднання на 2018р. У зв'язку з чим, ПрАТ “ЕК “Херсонобленерго” починає видачу договорів про приєднання та технічних умов потужністю до 160 кВт.

В свою чергу, на теперішній час Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики не затверджено питому вартість нестандартного приєднання, що унеможливлює виконання розрахунків плати за приєднання.

У зв'язку з цим ПрАТ “ЕК “Херсонобленерго” тимчасово, призупиняє видачу договорів та технічних умов нестандартного приєднання (окрім приєднання будівельних струмоприймачів, тимчасових (сезонних) або віддалених географічно об'єктів).

 

 

Шановні замовники!

Доводимо до Вашого відома, що Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики були прийняті та опубліковані ставки плати за стандартне приєднання на 2017р. У зв'язку з чим, ПрАТ “ЕК “Херсонобленерго” починає видачу договорів про приєднання та технічних умов потужністю до 160 кВт.

В свою чергу, на теперішній час Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики не затверджено питому вартість нестандартного приєднання, що унеможливлює виконання розрахунків плати за приєднання.

У зв'язку з цим ПрАТ “ЕК “Херсонобленерго” тимчасово призупиняє видачу договорів та технічних умов нестандартного приєднання (окрім приєднання будівельних струмоприймачів, тимчасових (сезонних) або віддалених географічно об'єктів).

 

Щодо подовження терміну приєднання об'єктів до електричних мереж через відсутність детальних планів території

ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго» повідомляє, що для виконання робіт з приєднання електроустановок до електричних мереж при будівництві лінії електропередач, відповідно до Законодавства України у сфері містобудівної діяльності, необхідне оформлення права користування земельними ділянками на час проведення будівельних робіт. Тому, після оплати Замовником плати за приєднання, Товариство ініціює клопотання до місцевих органів виконавчої влади, щодо надання дозволу на розробку землевпорядної документації для відведення земельної ділянки в користування на час будівництва.

Проте, на жаль, існують непоодинокі випадки, коли спираючись на відсутність детального плану території, виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, відмовляють ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго» в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо передачі земельних ділянок у користування, що призводить до подовження терміну приєднання їхніх об'єктів до електричних мереж на невизначений час.

«Херсонобленерго» надає перелік виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, які відмовили Товариству у відведенні земельних ділянок з причин відсутності детального плану території:

Круглоозерська сільська рада;

Олешківська РДА;

Високопільська селищна рада;

Чаплинська РДА (Павлівська сільська рада)

Асканія-Нова селищна рада;

Зеленівська сільська рада;

Чулаківська сільська рада;

Новофедорівська сільська рада;

Новокаховська міська рада;

Антонівська селищна рада;

Херсонська міська рада (по мкр. Янтарний та провулку Кришталевий)

«Херсонобленерго» додатково повідомляє, що відповідно до Розділу IV Порядку розроблення містобудівної документації затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011р., замовником розроблення містобудівної документації з планування території на місцевому рівні або внесення змін до неї є виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

 

 

Шановні замовники!

 

 

В цьому розділі Ви можете знайти інформацію щодо приєднання електроустановок об’єктів будівництва до електричних мереж ПАТ «ЕК «Херсонобленерго».

 

ШАНОВНІ ЗАМОВНИКИ!

Доводимо до Вашого відома, що для отримання інформації з питань приєднання електроустановок до електричних мереж Ви маєте можливість звернутися до кваліфікованого фахівця ПрАТ “ЕК “Херсонобленерго” за номером телефону: +38 (0552) 48-00-03, який надасть Вам професійну консультацію чи перенаправить Ваш дзвінок спеціалісту для більш детальної відповіді.

 

Приймання документів та визначення типу приєднання

1. Приєднання електроустановок замовників до електричних мереж забезпечується на підставі договору про приєднання та технічних умов, які є його невід'ємним додатком. Договір та технічні умови про приєднання видаютьсяу випадках:

-приєднання нової установки;

-збільшення електричного навантаження існуючої електроустановки;

-зміни вимог замовника до категорії надійності електропостачання;

-зміни точки приєднання електроустановки замовника;

-зміни схеми живлення електроустановки замовника з однофазної на трифазну.

2. Приймання документів для підготовки технічних умов та договору про приєднаннядо електричних мереж здійснюється:

"єдиними вікнами" філій ПрАТ "ЕК"Херсонобленерго" - у разі стандартного приєднання електроустановок від мереж компанії з величиною максимального розрахункового навантаженнядо 16 кВт включно та напругою до 1000 В у точцi приєднання потужності,

"єдиним вікном" центрального офiсу ПрАТ "ЕК"Херсонобленерго" - у разі приєднання електроустановки незалежно від величини розрахункового максимального навантаження, ступеня напруги в точці приєднання, категорії надійності електропостачання.

3. Замовник подає заяву про приєднання електроустановки певної потужності та повний комплект документів для отримання технічних умов та договору про приєднання до електричних мереж. Приймання документів здійснюється відповідальними працівниками філій та центрального офісу ПрАТ "ЕК"Херсонобленерго".

4. У разі відсутності повного комплекту документів, що додаються до заяви, або отримання заяви, що не відповідає вимогам "Правил приєднання електроустановок до електричних мереж" ПрАТ "ЕК"Херсонобленерго" протягом 3 (трьох) робочих днів з дня її отримання повідомляє про це замовника та повертає заяву про приєднання з додатками без розгляду.

5. ПрАТ "ЕК"Херсонобленерго" визначає тип приєднання електроустановки замовника (стандартне або таке, що не є стандартним) та надає замовнику проект договору та технічних умов про приєднання.

Детальніше:

> Стандартне приєднання

> Нестандартне приєднання

 

 

PDF
Звітна інформація щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж АТ “Херсонобленерго” за 1 квартал 2019 року

DOC
Ставки плати за стандартне приєднання на 2019 рік у Херсонській області (без податку на додану вартість)

DOC
Ставки плати за нестандартне приєднання потужності на 2019 рік у Херсонській області для електроустановок призначених для споживання електричної енергії (без податку на додану вартість), тис. грн/1 кВт

PDF
Методика (порядок) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу

PDF
Звітна інформація, щодо приєднань електроустановок замовників до електричних АТ “Херсонобленерго” мереж за 1 квартал 2018 року

PDF
ПОСТАНОВА № 12 від 09.01.2018р. “Про затвердження ставок плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2018 рік“

PDF
Звітна інформація щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за 12 місяців 2017 року.

PDF
Звітна інформація щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за 9 місяців 2017 року

PDF
Звітна інформація щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за 6 місяців 2017 року

XLS
Звітна інформація щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за 1 кв. 2017 року

XLS
Звітна інформація щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за 2016 рік

XLS
Звітна інформація щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за 9 місяців 2016 року

DOC
Звітна інформація щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за 1 квартал 2016 року

DOC
Звітна інформація щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за 9 місяців 2015 року.doc

DOC
Звітна інформація щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за півріччя 2015 року.doc

DOC
Звітна інформація щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за 1 квартал 2015 року

DOC
Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж.doc

DOC
Звітна інформація щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за 2015 рік

PDF
Приєднання електроустановок замовників до електричних мереж

PDF
Звітна інформація щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за 6 місяців 2016 року

PDF
Роз'яснення НКРЕКП щодо порядку надання послуг з питань приєднання електроустановок замовників до електричних мереж № 7463/17.1.3/7-17 від 07.07.2017р.

DOCX
Закон України “Про ринок електричної енергії”

PDF
Кодекс комерційного обліку електричної енергії

PDF
Правила роздрібного ринку електричної енергії

PDF
Кодекс систем розподілу

PDF
Звітна інформація, щодо приєднань електроустановок замовників до електричних АТ “Херсонобленерго” мереж за 2 квартал 2018 року

PDF
Звітна інформація, щодо приєднань електроустановок замовників до електричних АТ “Херсонобленерго” мереж за 3 квартал 2018 року

PDF
Звітна інформація, щодо приєднань електроустановок замовників до електричних АТ “Херсонобленерго” мереж за 2018 рік

Нагору