Стандартне приєднання

     Стандартний тип приєднання

    Тип приєднання буде визначено як стандартне, у разі якщо заявлена розрахункова (прогнозована) потужність об'єкта замовника (яка визначається виключно замовником) 50 кВт і менше та якщо відстань від точки забезпечення потужності до точки приєднання потужності не перевищує 300 метрів по прямій лінії. При цьому точка приєднання потужності має знаходитися на межі земельної ділянки або на земельній ділянці Замовника. В свою чергу точка забезпечення потужності має бути визначена в існуючих електричних мережах оператора системи розподілу.

     Як нараховується сума до сплати за стандартне приєднання

     Сума до сплати за стандартне приєднання нараховується відповідно до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж,затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) від 12.02.2013р. №115 та Податкового кодексу України (у частині нарахування ПДВ) за формулою:

                              П = Рзаяв * С

де С-ставки плати за стандартне приєднання, які затверджуються постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) на базовий період та на сьогоднішній день становлять:

 

 

DOC
Ставки плати за стандартне приєднання на 2019 рік у Херсонській області (без податку на додану вартість)

PDF
Методика (порядок) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу

DOC
Згода про збір та обробку персональних даних

DOC
Постанова НКРЕ №115 від 12.02.2013р. “Про затвердження Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж”

DOC
Постанова НКРЕ №32 від 17.01.2013р. “Про затвердження правил приєднання електроустановок до електричних мереж”

DOC
ПОСТАНОВА 30.03.2017 № 441 Про затвердження Змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

DOC
Шаблон технічних умов стандартного приєднання

DOC
Шаблон технічних умов приєднання, яке не є стандартним

DOC
Шаблон договору про приєднання

DOC
Перелік документів які необхідно надати замовнику разом із заявою про приєднання електроустановок певної потужності

XLS
Заява про приєднання електроустановок певної потужності

Нагору