Кол-центр Херсонобленерго
+38 (032) 445-56-45
0-800-500-629

Акціонерам

Інформація для акціонерів Товариства:

 

Інформація про випуск акцій відкритого акціонерного товариства “Енергопостачальна компанія “Херсонобленерго”

1. Характеристика емітента.
1.1. Повне найменування:
Відкрите акціонерне товариство “Енергопостачальна компанія “Херсонобленерго” (надалі – емітент). Скорочене найменування: ВАТ “ЕК “Херсонобленерго”. Код за ЄДРПОУ 05396638.
1.2. Місцезнаходження, номери телефонів і факсу емітента: Україна, 73003, м. Херсон, вул. Пестеля, 5, телефон: /0552/ 26-45-14, факс: /0552/ 49-80-60.
1.3. Дата та орган державної реєстрації: Відкрите акціонерне товариство “Енергопостачальна компанія “Херсонобленерго” заснована відповідно до Указу Президента України “Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України” No 282/95 від 04.04.1995 р. і наказу Міністерства енергетики та електрифікації України No 148 від 11.08.1995 р. шляхом перетворення Державного енергопостачального підприємства “Херсонобленерго” у Державну акціонерну енергопостачальну компанію “Херсонобленерго”. За рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.12.1998 р. (протокол No 1) Емітент змінив своє найменування на відкрите акціонерне товариство “Енергопостачальна компанія “Херсонобленерго”.
Відкрите акціонерне товариство “Енергопостачальна компанія “Херсонобленерго” зареєстровано Виконавчим комітетом Херсонської міської ради 22 січня 1999 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР No 1 499 120 0000 001052.
1.4. Предмет та цілі діяльності:

Компанія створена з метою:

 • -  одержання прибутку для розвитку Компанії, забезпечення інтересів її акціонерів і задоволення економічних інтересів і соціальних потреб працівників;

 • -  передачі і надійного постачання електричної енергії споживачам на умовах укладених договорів по тарифах, що регулюються відповідно до чинного законодавства в умовах функціонування єдиної енергосистеми України;

 • -  здійснення єдиної інвестиційної політики і нарощування залученого капіталу, включаючи залучення іноземних інвестицій;

 • -  проведення єдиної науково-технічної політики і впровадження нових прогресивних видів техніки і технологій;

 • -  здійснення оперативно-технологічного управління енергетичними ресурсами Компанії;

 • -  організації і розвитку конкурентного оптового ринку електричної енергії через систему договірних

  відносин;

 • -  забезпечення готовності електричних мереж до несення навантаження у всьому діапазоні їхньої робочої

  потужності, а також транзитної передачі електроенергії відповідно до режиму роботи єдиної енергосистеми і

  правил роботи оптового ринку електроенергії і потужності;

 • -  підвищення ефективності роботи енергетичної системи області й України в цілому.

Предметом діяльності Компанії є:

 •   передача і розподіл електричної енергії;

 •   надання послуг на оптовому ринку електричної енергії (потужності) України й іноземних держав;

 •   постачання електричної енергії за регульованим тарифом;

 •   експлуатація ліній електропередач та підстанцій, виробництво електричної енергії;

 •   реалізація стратегії в області інвестицій і залучення капіталу для рішення

  загальносистемних задач розвитку Компанії;

 •   проектування, будівництво, розширення, реконструкція, технічне переозброєння і

  капітальний ремонт електричних мереж, будівель, споруджень, машин і механізмів;

 •   розробка нових технологій у будівництві, будівельній індустрії та енергомашинобудуванні;

 •   проведення науково-дослідних робіт і дослідно-конструкторських розробок в області

  технології, техніки, екології, економіки енергетики та енергобудівництва;

 •   проведення державної політики з питань енергоресурсозбереження, контроль за раціональним

  використанням електричної енергії і впровадження традиційних поновлюваних джерел енергії;

 •   здійснення нагляду за технічним станом електроустановок споживачів та споживанням

  електричної енергії;

 •   емісія, купівля, продаж цінних паперів;

 •   недержавне пенсійне забезпечення працівників Компанії;

 •   надання платних послуг фізичним і юридичним особам і виробництво товарів народного

  споживання;

 •   ведення будівельних, ремонтних, монтажних, проектних, кошторисних і інших видів робіт і

  послуг, пов'язаних з будівництвом;

 •   виконання робіт з перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом Компанії в

  Україні і за її межами, надання транспортно-експедиційних послуг в Україні і за її межами;

 •   закупівля, ремонт, відновлення, реалізація і технічне обслуговування автомототранспорту, а

  також запасних частин і деталей, і надання зв'язаних з цим аналогічних послуг;

 •   виконання сантехнічних, електромонтажних, газифікаційних і будівельних робіт на

  об'єктах будівництва і ремонту;

 •   організація підготовки, підвищення кваліфікації кадрів для роботи в умовах ринкової

  економіки;

 •   виконання консультативної і посередницької діяльності, експертизи, інформаційних послуг,

  пов'язаних з основною метою Компанії;

 •   організація робіт з питань охорони праці, техніки безпеки, впровадження безпечних методів

  роботи в процесі виробничо-господарської діяльності;

 •   розробка, виробництво і реалізація програмної і комп'ютерної продукції, надання послуг

  аналогічного характеру;

 •   оптова і роздрібна торгівля товарами власного виробництва та інших вітчизняних і

  закордонних виробників, у тому числі через власні магазини, для задоволення потреб Компанії;

1

 •   організація і утримання пунктів громадського харчування;

 •   організація й експлуатація баз відпочинку, спортивних споруджень, оздоровчих і

  лікувальних установ;

 •   розробка і впровадження засобів і приладів для ремонту, експлуатації і регулювання

  механічних, будівельних, електричних і електронних приладів і конструкцій;

 •   здійснення бартерних операцій;

 •   здійснення угод з нерухомістю, як на території України, так і за її межами;

 •   виробництво, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції та інших продуктів

  харчування;

 •   надання послуг у сфері побуту, маркетингу, менеджменту, комерції і реклами;

 •   діяльність у сфері кредитно-фінансових відносин (у межах діючого законодавства), у тому числі

  надання позик юридичним і фізичним особам та отримання кредитів в державних і комерційних банках, а також в інших вітчизняних і іноземних фінансових установах та організаціях і т.п. Компанія може купувати та продавати продукцію, використовувати результати робіт, отримувати та надавати послуги в кредит із сплатою відсотків за користування цим кредитом;

 •   надання лікувально-медичних послуг;

 •   водопостачання, водовідведення;

 •   надання послуг у житлово-комунальній сфері;

 •   експлуатація водосховищ, водогосподарських каналів, меліоративних систем, гідротехнічних

  споруд та надання відповідних послуг;

 •   видобування, транспортування та переробка корисних копалин, ведення гірничих та інших

  видів робіт (послуг), пов'язаних з експлуатацією родовищ рудних і нерудних корисних

  копалин;

 •   транспортування, зберігання, постачання природного газу;

 •   виробництво, передача та постачання тепла;

 •   надання послуг у сфері телебачення, радіомовлення;

 •   надання послуг з освітлення;

 •   зовнішньоекономічна діяльність включає, але не обмежується нижченаведеним:

 експорт і імпорт товарів відповідно до чинного законодавства України;

 надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, у тому числі виробничих, транспортно-експедиційних, консультативних, маркетингових, посередницьких, агентських та інших, не заборонених чинним законодавством України;

 загальна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, включаючи створення галузевих підприємств різних форм власності у встановленому законодавством порядку, проведення господарських операцій і спільне володіння майном, як на території України, так і за її межами;

 підприємницька діяльність за межами України, пов'язана з купівлею-продажем патентів, ліцензій, "ноу-хау", інших об'єктів інтелектуальної власності;

 організація і здійснення оптової, консигнаційної, роздрібної торгівлі продукцією Компанії на території України за іноземну валюту в передбачених законодавством України випадках;

 товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі з іноземними суб'єктами господарської діяльності у випадках, передбачених чинним законодавством України;

 операції по придбанню, продажу, обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах у випадках, передбачених чинним законодавством України;

 орендні операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Компанія має право здійснювати будь-які види діяльності як перераховані вище, так і не перераховані, але які не суперечать меті діяльності Компанії і вимогам чинного законодавства України.

Окремими видами діяльності, перелік яких визначається чинним законодавством України, Компанія може займатися лише на підставі спеціального дозволу (ліцензії). 

Нагору