Кол-центр Херсонобленерго
+38 (032) 445-56-45
0-800-500-629
Центр з обслуговування споживачів
Інформаційно-косультаційний центр
Нормативні документи
Улаштування лічильника
Вартість робіт
Показники якості
включення/відключення
Захист прав споживачів
Call-центр
Звернення
Стимулююче регулювання

Встановлення ЛУЗОД або АСКОЕ

Технічні рекомендації на облаштування АСКОЕ Замовника та інформаційної взаємодії з АСКОЕ АТ “ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО”

Технічні рекомендації на облаштування вузла обліку Замовника з можливістю дистанційного зчитування даних та інформаційної взаємодії з АСКОЕ АТ “ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО”

Визначення термінів АСКОЕ(ЛУЗОД).

АСКОЕ (автоматизована система комерційного обліку електричної енергії) – сукупність об’єднаних в єдину систему локального устаткування збору і обробки даних (ЛУЗОД) засобів обліку, каналів передачі інформації та пристроїв приймання, обробки, відображення та реєстрації інформації.

​ЛУЗОД (локальне устаткування збору і обробки даних) – система улаштована з метою проведення розрахунків за спожиту електричну енергію сукупність засобів обліку, які забезпечують вимірювання, збір, накопичення, оброблення інформації про обсяги і параметри потоків електричної енергії та значення споживаної потужності на окремій площадці вимірювання за відповідними періодами часу та мають інтерфейс дистанційного зчитування даних для роботи у складі автоматизованої системи комерційного обліку.

Принципова відмінність ЛУЗОД від АСКОЕ полягає в тому, що Споживач, у якого встановлено ЛУЗОД не має можливості дистанційно переглядати та контролювати дані щодо споживання електричної енергії та потужності. Такою інформацією буде володіти лише АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО", система АСКОЕ компанії збирає інформацію з усіх ЛУЗОД та АСКОЕ своїх Споживачів.

Порядок

дій Замовника для можливості реєстрації у АКО НЕК «Укренерго» точок комерційного обліку на межі між АТ «Херсонобленерго» та ВАД (виробником електричної енергії з альтернативних джерел енергії)

 1. Замовник звертається до ППКО, щодо необхідності встановлення АСКОЕ онлайн через офіційний сайт Товариства.
 2. Замовнику одразу надаються іменні технічні рекомендації на встановлення АСКОЕ.
 3. Замовник забезпечує розробку технічного завдання та проектної документації на встановлення АСКОЕ та надає проект до АТ «Херсонобленерго» (ОСР) на погодження.
 4. Проект розглядається заступником директора технічного, СЗДТУ, ВБЕЕ, заступником директора комерційного та ГІП ВПРМ. За результатом розгляду проект або погоджується або погоджується із зауваженнями. Технічне рішення підписується, засвідчується печаткою ГІП та надається Замовнику поштою, або через єдине вікно ЦОС.
 5. Після закінчення будівельних робіт, для проведення пусконалагоджувальних робіт (за необхідністю0 ВАД звертається до АТ «Херсонобленерго» для укладання тимчасового договору про розподіл електроенергії та отримання паспорту точок розподілу. При цьому у разі отримання ВАД енергетичних ідентифікаційних кодів точок розподілу (EIC-код) типу Z у ОСП самостійно, інформація про це надається АТ «Херсонобленерг» під час звернення для укладанням тимчасового договору про розподіл електроенергії. 
 6. Під час пусконалагоджувальних робіт ВАД спільно з ППКО, організовують роботи з введення в експлуатацію вузлів обліку (п. 5.2.18. ККО). Після закінчення терміну дії договору щодо пуско-налагоджувальних робіт електроустановки ВАД повинні бути знеструмлені.
 7. Для створення ВАД віртуальної ТКО (ZV-типу) для об’єднання фізичних ТКО (Z-типу) (п.2.7.2. ККО), необхідно попередньо:

а) Звернутися самостійно в місцевий орган видачі EIC-кодів НЕК «Укренерго» за адресою https://lio.ua.energy для отримання кодів: учасника (X-типу), ресурсу (W-типу)1), віртуальної ТКО (ZV-типу) на межі виробник - ОСР.

б) Звернутися, після отримання кодів учасника (X-типу) та ресурсу (W-типу) та наявності фізичної ТКО (Z-типу), до АТ «Херсонобленерго» щодо отримання віртуальної ТКО (ZV-типу) на межі виробник – ОСР. АТ «Херсонобленерго» звертається до місцевого органу видачі EIC-кодів НЕК «Укренерго» для отримання віртуальної ТКО (ZV-типу) та після отримання надає її Замовнику.

 1. Після отримання віртуальної ТКО (ZV-типу), для можливості проведення реєстрації у АКО точки комерційного обліку на межі між виробником та ОСР, ВАД звертається до АТ «Херсонобленерго» з оформленою заявою на реєстрацію точки комерційного обліку. Заява повинна бути підписана за сторони ВАД та скріплена печаткою (за наявністю) та додатково надає наступні документи:
 2. Копію «Протоколу заміни, установки, наладки, програмування, перепрограмування і введення в експлуатацію багатофункціональних приладів обліку електричної енергії» по ВОЕ у ТКО (за підписом представників ОСР).
 3. Копію акту введення в промислову експлуатацію вузла обліку та АСКОЕ об’єкту Замовника (підписану представником ППКО).
 4. «Відомості про комерційні засоби обліку електричної енергії»
 5. Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін.
 6. Схема розташування засобів комерційного обліку.
 7. «Положення по Порядок взаємодії між АТ «Херсонобленерго» та ВАД при зборі, обробці, формуванні та обміні погодинними даними комерційного обліку електроенергії». При цьому АТ «Херсонобленерго» виконує перевірку реєстрації АСКОЕ виробника в АКО НЕК «Укренерго». У разі звернення ВАД до АТ «Херсонобленерго» для виконання функцій ОДКО, а саме: отримання даних від ОЗД, формування, обробка, перевірка, валідація, архівування та передача валідованих даних комерційного обліку АКО, ВАД додатково надає інформацію щодо особи, яка фиконує функцію ОЗД для ВАД.
 8. Методика приведення обсягів перетікання електроенергії до межі балансової належності електричних мереж та визначення обсягів купівлі-продажу електричної енергії, у разі встановлення приладів розрахункового обліку не на межі балансової належності.
 9. Додатки до договору між ВАД та ДП «Гарантований покупець» (за бажанням Замовника).
 10. Після перевірки наданих документів та відсутності зауважень, «Заява про реєстрацію точки комерційного обліку» та додаток до неї «Перелік точок комерційного обліку між суміжними ліцензіатами» підписується з боку ОСР та передається ВАД для подальшої передачі до НЕК Укренерго (АКО).
 11. Порядок перевірки та погодження пакету документів замовника в ОСР АТ «Херсонобленерго»:
 12. Замовник надає супровідний лист з пакетом документів, згідно п.8, до сервісного центру по обслуговуванню споживачів, де відбувається його реєстрація, після чого пакет документів протягом одного дня направляють на заступника директора технічного.
 13. Заступник директора технічного перевіряє повне виконання по об’єкту замовника робіт згідно умов договору про приєднання до електричних мереж товариства, після чого надсилає пакет документів з своїми коментарями до уповноваженої особи СЗДтаТУ.
 14. Уповноважена особа СЗДтаТУ перевіряє наявність погодженої проектної документації на встановлення АСКОЕ об’єкту Замовника та готує лист-погодження, після чого надає пакет документів на перевірку та погодження начальникам СЗДтаТУ та ВБЕЕ.
 15. Начальники СЗДтаТУ та ВБЕЕ перевіряють можливість стійкої роботи між АСКОЕ АТ «Херсонобленерго» та АСКОЕ ВАД в частині збору, валідації даних комерційного обліку електричної енергії, формування та передачу макетів 30917, 30818, 30817, отримання в режимі регламентованого доступу повних первинних даних з точок комерційного обліку.
 16. Начальник ВБЕЕ перевіряє «Заяву про реєстрацію точки комерційного обліку» та додаток до неї, оформлену відповідно п.8.
 17. Після перевірки спеціалістами АТ «Херсонобленерго» уповноважена особа СЗДтаТУ:
  1. Направляє документи, які вказані в п.8.3.- 8.7. та документи передбачені п.11.3.5. ККО до начальника відділу з договірної роботи для підготовки договору про розподіл електричної енергії між АТ «Херсонобленерго» та ВАД.
  2. Готує пакет документів на підпис у Голови правління, а саме: «Заяву про реєстрацію точки комерційного обліку» та додаток до неї, додатки до договору між ВАД та ДП «Гарантований покупець».
 18. Після підписання «Заяви про реєстрацію точки комерційного обліку» та додатку до неї, один примірник залишається у АТ «Херсонобленерго» (у ВБЕЕ), а два примірника надається ВАД для подальшої передачі до НЕК «Укренерго» (АКО) для реєстрації.
 19. Після реєстрації точки комерційного обліку в НЕК «Укренерго» (АКО) та  наявності підписаного договору про розподіл електричної енергії між ОСР та ВАД, Виробник звертається до АТ «Херсонобленерго» з заявою на технічного директора щодо підключення об’єкту ВАД до мереж ОСР та виконання ОСР функцій ОДКО (якщо про це вказано в заяві про реєстрацію точки комерційного обліку. При цьому ВАД у заяві на підключення вказує інформацію щодо укладених договорів про врегулювання небалансів  з  НЕК «Укренерго» та наявних договорів: договір про участь у балансуючому ринку, ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку, договору купівлі продажу електроенергії за «зеленим» тарифом з ДП «Гарантований покупець», двосторонній договір. Після опрацювання та відсутності зауважень, технічний директор дає вказівку відповідним службам на проведення підключення ВАД до мереж Товариства.

Примітка:

ресурс (W-типу)1) – ЕІС код ресурсної одиниці генерації, ВАДу необхідно отримати його (їх) у місцевому офісі видачі ЕІС кодів НЕК «Укренерго». ЕІС код W-типу видається на кожний окремий об’єкт генерації та окрему чергу будівництва, у разі якщо розрахунок по ним відбувається за різними тарифними коефіцієнтами.

Додатки:

Заява

Перелік місць встановлення приладів та систем розрахункового обліку

Відомості про комерційні засоби обліку електричної енергії

Акт розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності  Сторін

Схема розташування засобів комерційного обліку

 

Нагору