Кол-центр Херсонобленерго
0552-48-06-20, 0552-48-06-06

Фінансова звітність

  • Річна бухгалтерська звітність
  • Річна інформація про емітента
  • Особлива інформація про емітента
  • Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства

ZIP
Проміжна інформація емітента за ІV кв.2021р. (розміщено на сайті 28.01.2022р.)

ZIP
Фінансова звітність с примітками за 9 міс.2021р. (розміщено на сайті 29.10.2021р.)

ZIP
Проміжна інформ.емітента ЦП за ІІІ кв.2021р.(розміщ.на сайті 29.10.2021р.)

P7S
Фінансова звітність за 2019 рік - 30.04.2020р.p7s

PDF
Фінансова звітність за 2019 рік - 30.04.2020р

P7S
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік - 30.04.2020р.p7s

PDF
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік - 30.04.2020р

P7S
Примітки до фінансової звітності за 2019 рік - 30.04.2020р.p7s

PDF
Примітки до фінансової звітності за 2019 рік - 30.04.2020р

P7S
Звіт про управління за 2019 рік - 30.04.2020р.p7s

PDF
Звіт про управління за 2019 рік - 30.04.2020р

P7S
Звіт незалежного аудитора за 2019 рік - 30.04.2020р.p7s

PDF
Звіт незалежного аудитора за 2019 рік - 30.04.2020р

PDF
Ф4 Звіт про власний капітал 3 кв. 2019

PDF
Ф3 Звiт про рух грошових коштiв 3 кв. 2019

PDF
Ф2 Звіт про фінансові результати 3 кв. 2019

PDF
Ф1 Баланс 3 кв. 2019

PDF
Ф1 Баланс 1 кв. 2019

PDF
Ф2 Звіт про фінансові результати 1 кв. 2019

PDF
Ф3 Звiт про рух грошових коштiв 1 кв. 2019

PDF
Ф4 Звіт про власний капітал 1 кв. 2019

PDF
Фінансова звітність згідно з МСФЗ за рік,що закінчився 31 грудня 2018 року Разом зі Звітом незалежного аудитора (оприлюднено 26.04.2019 р.)

PDF
Ф4. Звіт про власний капітал за 2018 рік

PDF
Ф3. Звiт про рух грошових коштiв за 2018 рік

PDF
Ф2. Звіт про фінансові результати за 2018 рік

PDF
Ф1. Баланс за 2018 рік

PDF
Звіт Ревізійної комісії та висновки по річних звітах та балансу АТ Херсонобленерго за 2018 рік

PDF
Повідомлення

PDF
Про створення Комітету з призначень аудиторів Акціонерного товариства

PDF
Фінансова звітність Звіт незалежного аудитора за 2017 р (оприлюднено 28.04.2018 р.)

PDF
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік (оприлюднено 26.04.2018 р.)

PDF
Ф 1 за 3 кв. 2017 р.

PDF
Ф 1 1 кв. 2017 р.

PDF
Ф 2 1 кв. 2017 р.

PDF
Ф 3 1 кв. 2017 р.

PDF
Ф 4 1 кв. 2017 р.

PDF
Ф 4 за 3 кв. 2016 р

PDF
Ф 3 за 3 кв. 2016 р

PDF
Ф 2 за 3 кв. 2016 р

PDF
Ф 1 за 3 кв. 2016 р

PDF
Ф 4 за 2 кв. 2016 р.

PDF
Ф 3 за 2 кв. 2016 р.

PDF
Ф 2 за 2 кв. 2016 р.

PDF
Ф 1 за 2 кв. 2016 р.

PDF
Квартальна інформація емітента за 2 кв. 2016 р.

PDF
Річна бухгалтерська звітність - Форма 1 за 2 кв 2014 року.pdf

PDF
Річна бухгалтерська звітність - Форма 2 за 2 кв 2014 року.pdf

PDF
Річна бухгалтерська звітність - Форма 1 за 3 кв 2014 року.pdf

PDF
Річна бухгалтерська звітність - Форма 2 за 3 кв 2014 року.pdf

PDF
Річна інформація про емітента - За 1 кв 2014 року.pdf

PDF
Річна інформація про емітента - За 2 кв 2014 року.pdf

PDF
Річна інформація про емітента - За 3 кв 2014 року.pdf

PDF
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента, червень 2014.pdf

PDF
Аудиторський висновок Херсонобленерго за 2013 рік.pdf

PDF
Висновок Ревізійної комісії 2013 рік.pdf

PDF
Проспект емісії (інформація про випуск акції).pdf

PDF
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акції та інших цінних паперів товариства.pdf

PDF
Квартальна інформація емітента за І кв. 2015р.

PDF
Річна інформація емітента (за 2014р.)

PDF
Квартальна інформація емітента за 1 кв. 2015 р.(доповнена)

PDF
Квартальна інформація емітента за 2 кв. 2015 р.

PDF
Квартальна інформація емітента за 3 кв. 2015 р.

PDF
Ф 1 за 3 кв. 2015 р.

PDF
Ф 2 за 3 кв. 2015 р.

PDF
Ф 3 за 3 кв. 2015 р.

PDF
Ф 4 за 3 кв. 2015 р.

PDF
Річна інформація емітента (за 2015 р.)

PDF
Аудиторський висновок 2015 р.

PDF
Висновок Ревізійної комісії за 2015 р.

PDF
Ф 4 за 1 кв. 2016 р.

PDF
Ф 3 за 1 кв. 2016 р.

PDF
Ф 2 за 1 кв. 2016 р.

PDF
Ф 1 за 1 кв. 2016 р.

PDF
Квартальна інформація емітента за І квартал 2016р.

PDF
Річна звітність за 2016р. (оприлюднено 19.04.2017 р.)

PDF
Аудиторський висновок за 2016р. (оприлюднено 19.04.2017 р.)

PDF
Ф 4 2 кв 2017 р.

PDF
Ф 3 2 кв. 2017 р.

PDF
Ф 2 2 кв. 2017 р.

PDF
Ф 1 2кв. 2017 р.

PDF
Ф 2 за 3 кв. 2017 р.

PDF
Ф 3 за 3 кв. 2017 р.

PDF
Ф 4 за 3 кв. 2017 р.

PDF
Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік

PDF
Звітність 1 кв. 2018 р.

PDF
Звітність 2 кв. 2018 р.

PDF
Звітність 3 кв. 2018 р.

PDF
Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності (оприлюднено 03.12.2018 р)

PDF
ЗВІТ про управління за 2018 рік. - 08.04.2018р

PDF
Примітки до фінансової звітності за 2018р.

P7S
Річна інформація емітента за 2018р. - 26.04.2019р. (ключ)

PDF
Річна інформація емітента за 2018р. - 26.04.2019р.

PDF
Ф4 Звіт про власний капітал 2 кв. 2019

PDF
Ф3 Звiт про рух грошових коштiв 2 кв. 2019

PDF
Ф2 Звіт про фінансові результати 2 кв. 2019

PDF
Ф1 Баланс 2 кв. 2019

PDF
Звіт незалежного аудитора за 2020 рік (29.04.2021)

P7S
Звіт незалежного аудитора за 2020 рік (29.04.2021)

PDF
Звіт про управління за 2020 рік (29.04.2021)

P7S
Звіт про управління за 2020 рік (29.04.2021)

PDF
Річна інформація емітента за 2020 рік (29.04.2021)

P7S
Річна інформація емітента за 2020 рік (29.04.2021)

ZIP
Річна інформація емітента за 2020 рік (29.04.2021)

PDF
Фінансова звітність згідно з МСФЗ за рік, що закінчився 21.12.2020р.+Примітки до фінансової звітності за 2020 р. (29.04.2021)

Нагору