Кол-центр Херсонобленерго
+38 (0552) 48-06-20, 48-06-06
0-800-500-629

Річна фінансова звітність

  • Річна бухгалтерська звітність
  • Річна інформація про емітента
  • Особлива інформація про емітента
  • Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства

P7S
Фінансова звітність згідно з МСФЗ за рік, що закінчився 21.12.2020р.+Примітки до фінансової звітності за 2020 р. (29.04.2021)

PDF
Фінансова звітність згідно з МСФЗ за рік, що закінчився 21.12.2020р.+Примітки до фінансової звітності за 2020 р. (29.04.2021)

ZIP
Річна інформація емітента за 2020 рік (29.04.2021)

P7S
Річна інформація емітента за 2020 рік (29.04.2021)

PDF
Річна інформація емітента за 2020 рік (29.04.2021)

P7S
Звіт про управління за 2020 рік (29.04.2021)

PDF
Звіт про управління за 2020 рік (29.04.2021)

P7S
Звіт незалежного аудитора за 2020 рік (29.04.2021)

PDF
Звіт незалежного аудитора за 2020 рік (29.04.2021)

PDF
Ф1 Баланс 2 кв. 2019

PDF
Ф2 Звіт про фінансові результати 2 кв. 2019

PDF
Ф3 Звiт про рух грошових коштiв 2 кв. 2019

PDF
Ф4 Звіт про власний капітал 2 кв. 2019

PDF
Річна інформація емітента за 2018р. - 26.04.2019р.

P7S
Річна інформація емітента за 2018р. - 26.04.2019р. (ключ)

PDF
Примітки до фінансової звітності за 2018р.

PDF
ЗВІТ про управління за 2018 рік. - 08.04.2018р

PDF
Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності (оприлюднено 03.12.2018 р)

PDF
Звітність 3 кв. 2018 р.

PDF
Звітність 2 кв. 2018 р.

PDF
Звітність 1 кв. 2018 р.

PDF
Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік

PDF
Ф 4 за 3 кв. 2017 р.

PDF
Ф 3 за 3 кв. 2017 р.

PDF
Ф 2 за 3 кв. 2017 р.

PDF
Ф 1 2кв. 2017 р.

PDF
Ф 2 2 кв. 2017 р.

PDF
Ф 3 2 кв. 2017 р.

PDF
Ф 4 2 кв 2017 р.

PDF
Аудиторський висновок за 2016р. (оприлюднено 19.04.2017 р.)

PDF
Річна звітність за 2016р. (оприлюднено 19.04.2017 р.)

PDF
Квартальна інформація емітента за І квартал 2016р.

PDF
Ф 1 за 1 кв. 2016 р.

PDF
Ф 2 за 1 кв. 2016 р.

PDF
Ф 3 за 1 кв. 2016 р.

PDF
Ф 4 за 1 кв. 2016 р.

PDF
Висновок Ревізійної комісії за 2015 р.

PDF
Аудиторський висновок 2015 р.

PDF
Річна інформація емітента (за 2015 р.)

PDF
Ф 4 за 3 кв. 2015 р.

PDF
Ф 3 за 3 кв. 2015 р.

PDF
Ф 2 за 3 кв. 2015 р.

PDF
Ф 1 за 3 кв. 2015 р.

PDF
Квартальна інформація емітента за 3 кв. 2015 р.

PDF
Квартальна інформація емітента за 2 кв. 2015 р.

PDF
Квартальна інформація емітента за 1 кв. 2015 р.(доповнена)

PDF
Річна інформація емітента (за 2014р.)

PDF
Квартальна інформація емітента за І кв. 2015р.

PDF
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акції та інших цінних паперів товариства.pdf

PDF
Проспект емісії (інформація про випуск акції).pdf

PDF
Висновок Ревізійної комісії 2013 рік.pdf

PDF
Аудиторський висновок Херсонобленерго за 2013 рік.pdf

PDF
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента, червень 2014.pdf

PDF
Річна інформація про емітента - За 3 кв 2014 року.pdf

PDF
Річна інформація про емітента - За 2 кв 2014 року.pdf

PDF
Річна інформація про емітента - За 1 кв 2014 року.pdf

PDF
Річна бухгалтерська звітність - Форма 2 за 3 кв 2014 року.pdf

PDF
Річна бухгалтерська звітність - Форма 1 за 3 кв 2014 року.pdf

PDF
Річна бухгалтерська звітність - Форма 2 за 2 кв 2014 року.pdf

PDF
Річна бухгалтерська звітність - Форма 1 за 2 кв 2014 року.pdf

PDF
Квартальна інформація емітента за 2 кв. 2016 р.

PDF
Ф 1 за 2 кв. 2016 р.

PDF
Ф 2 за 2 кв. 2016 р.

PDF
Ф 3 за 2 кв. 2016 р.

PDF
Ф 4 за 2 кв. 2016 р.

PDF
Ф 1 за 3 кв. 2016 р

PDF
Ф 2 за 3 кв. 2016 р

PDF
Ф 3 за 3 кв. 2016 р

PDF
Ф 4 за 3 кв. 2016 р

PDF
Ф 4 1 кв. 2017 р.

PDF
Ф 3 1 кв. 2017 р.

PDF
Ф 2 1 кв. 2017 р.

PDF
Ф 1 1 кв. 2017 р.

PDF
Ф 1 за 3 кв. 2017 р.

PDF
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік (оприлюднено 26.04.2018 р.)

PDF
Фінансова звітність Звіт незалежного аудитора за 2017 р (оприлюднено 28.04.2018 р.)

PDF
Про створення Комітету з призначень аудиторів Акціонерного товариства

PDF
Повідомлення

PDF
Звіт Ревізійної комісії та висновки по річних звітах та балансу АТ Херсонобленерго за 2018 рік

PDF
Ф1. Баланс за 2018 рік

PDF
Ф2. Звіт про фінансові результати за 2018 рік

PDF
Ф3. Звiт про рух грошових коштiв за 2018 рік

PDF
Ф4. Звіт про власний капітал за 2018 рік

PDF
Фінансова звітність згідно з МСФЗ за рік,що закінчився 31 грудня 2018 року Разом зі Звітом незалежного аудитора (оприлюднено 26.04.2019 р.)

PDF
Ф4 Звіт про власний капітал 1 кв. 2019

PDF
Ф3 Звiт про рух грошових коштiв 1 кв. 2019

PDF
Ф2 Звіт про фінансові результати 1 кв. 2019

PDF
Ф1 Баланс 1 кв. 2019

PDF
Ф1 Баланс 3 кв. 2019

PDF
Ф2 Звіт про фінансові результати 3 кв. 2019

PDF
Ф3 Звiт про рух грошових коштiв 3 кв. 2019

PDF
Ф4 Звіт про власний капітал 3 кв. 2019

PDF
Звіт незалежного аудитора за 2019 рік - 30.04.2020р

P7S
Звіт незалежного аудитора за 2019 рік - 30.04.2020р.p7s

PDF
Звіт про управління за 2019 рік - 30.04.2020р

P7S
Звіт про управління за 2019 рік - 30.04.2020р.p7s

PDF
Примітки до фінансової звітності за 2019 рік - 30.04.2020р

P7S
Примітки до фінансової звітності за 2019 рік - 30.04.2020р.p7s

PDF
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік - 30.04.2020р

P7S
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік - 30.04.2020р.p7s

PDF
Фінансова звітність за 2019 рік - 30.04.2020р

P7S
Фінансова звітність за 2019 рік - 30.04.2020р.p7s

Нагору